Regulamin karty podarunkowej Garett

 

 

Wydawcą karty upominkowej jest firma Garett Electronics ul. Targowa 18/1413, 25-520 Kielce; woj. Świętokrzyskie; NIP: 9591956774; Regon: 260782107. ,,Wydawca’’

Karta upominkowa Garett zakupiona na stronie www.garett.com.pl to elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela uprawniający użytkownika do jego realizacji na stronie internetowej www.garett.com.pl poprzez nabywanie za jego równowartość towarów oferowanych przez Garett Electronics.

Karta upominkowa może mieć równowartość nie mniejszą niż 100 zł i nie większą niż 300 zł

Nabywca to osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Upominkową Garett w zamian za przekazanie środków pieniężnych na rzecz Wydawcy.

Użytkownik to każdorazowy posiadacz Karty Upominkowej Garett.

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Realizacja Karty Upominkowej Garett polega na nabywaniu za jej równowartość towarów oferowanych przez Garett Electronics, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić wyłącznie z wykorzystaniem Usługi Płatniczej dostępnej na garett.com.pl tj. przelewy24; przelew tradycyjny, pobranie.
 3. Po zakupie Karty Podarunkowej, produkt ten zostanie zapakowany i wysłany na podany adres przez Kupującego, zgodnie z wyborem dostępnej formy dostawy.
 4. Karta Upominkowa działa na nieprzeceniony asortyment, dostępny w momencie jego realizacji w sklepie www.garett.com.pl.
 5. Kartą Upominkową Garett nie można płacić za inną Kartę Upominkową.
 6. Karta Upominkowa Garett może być użyta wyłącznie w sklepie internetowym www.garett.com.pl.
 7. Realizacja Karty Upominkowej Garett  będzie  stanowiła  ważną  transakcję  również  w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Upominkowej Garett w sposób nieuprawniony.
 8. Wydawca nie  ponosi  odpowiedzialności  za  Karty Upominkowe Garett, które  zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.
 9. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Upominkowej.
 10. Karta Upominkowa Garett jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, od daty jej dostawy.
 11. Karta Upominkowa Garett jest aktywna  od  momentu  finalnej  realizacji zamówienia Karty upominkowej w sklepie internetowym  garett.com.pl.

 

II. Zasady korzystania z karty upominkowej.

 

 1. Karta Upominkowa Garett może być realizowana w sklepie internetowym www.garett.com.pl, wyłącznie po jej opłaceniu.
 2. W celu realizacji Karty Upominkowej Garett w sklepie internetowym www.garett.com.pl należy przy zakupie wprowadzić jednorazowy, indywidualny kod, który znajduje się na karcie.
 3. Przy zakupach powyżej limitu na karcie, gdy wartość otrzymywanego towaru jest wyższa niż wartość Karty Upominkowej, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny.
 4. Wartość zamówienia musi być równa lub większa niż wartość karty. W przypadku niższej wartości zamówienia niż kwota do wykorzystania na karcie podarunkowej, kod będzie nieaktywny.
 5. Indywidualny kod zamieszczony na Karcie Podarunkowej może być wykorzystany tylko raz.
 6. Płatność z tytułu jednego zamówienia składanego w sklepie internetowym garett.com.pl może być dokonana za pomocą środków zgromadzonych na jednej Karcie Upominkowej.
 7. Karta podarunkowa po przekroczeniu terminu ważności (tj. 12 miesięcy od daty dostawy) jest nieważna.
 8. Zakup Karty Upominkowej nie podlega żadnym upustom ani rabatom, nie podlega również promocjom ogólnym.
 9. Rodzaje karty podarunkowej:
  Wartość nominalna Karty Podarunkowej, którą mogą nabyć Użytkownicy, otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, w przypadku zakupu u Wydawcy:
  a. 100 zł ( słownie: sto złotych)
  b. 200 zł (słownie: dwieście złotych)
  c. 300 zł (słownie trzysta złotych)

 

III. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Karty Upominkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty dostarczenia przesyłki do siedziby Wydawcy. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących reklamacji towarów zajrzyj na naszą stronę internetową w zakładkę ,,Zwroty i reklamacje‘’ (https://garett.com.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7). Reklamacje należy odesłać na adres:

Garett Dział Reklamacji,
Targowa 18/1413,
25-520 Kielce.

 1. Reklamacje w zakresie Kart Podarunkowych Użytkownicy mogą składać bezpośrednio do Wydawcy. W tym celu należy skontaktować się z: sklep@garett.pl

 

 IV. Zwroty

 

 1. W przypadku zwrotu towarów, zakupionych w sklepie internetowym garett.com.pl przy użyciu Karty Upominkowej, należność zostanie zwrócona na Kartę Podarunkową w postaci jednorazowego, indywidualnego kodu. Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. Zwrot należy odesłać na adres:

Garett Dział Zwrotów,
Targowa 18/1413,
25-520 Kielce.

Więcej informacji na naszej stronie w zakładce Zwroty i reklamacje (https://garett.com.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7)

 

 1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zakupu Karty Upominkowej w terminie 14 dni od dnia  jej odbioru, pod  warunkiem, że karta  jest  aktywna,  a środki zakumulowane na karcie nie zostały wydane. W przypadku, gdy środki zostały użyte, prawo odstąpienia od umowy nabycia Karty w żadnej innej formie nie przysługuje. Zwrot należy odesłać na adres:

Garett Dział Zwrotów,
Targowa 18/1413,
25-520  Kielce

 

V. Postanowienia końcowe

 

 1. Nabywca/Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z  treścią  niniejszego  Regulaminu,  akceptuje  jego treść w całości i zobowiązuje  się przestrzegać jego zapisów.
 2. Wydanie Karty Upominkowej Garett Electronics nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowe.
 3. Karta Upominkowa Garett w  rozumieniu  obowiązujących  przepisów  prawa nie   jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Upominkowa Garett jest elektroniczną formą bonu towarowego.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona pod adresem http://garett.com.pl/regulaminBON .Wydawca ma obowiązek  przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie. Wydawca zastrzega   sobie   prawo   do   zmiany   Regulaminu z  ważnych  powodów.   Wszelkie   zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu  do wglądu.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium